Tutorial do edycji gry Milionerzy 2Edycja podstawowa

1. Edycja nazw graczy do 'Kto pierwszy, ten lepszy'.

2. Dodawanie nowych teł do gry.

3. Zmiana dźwięków.


Edytor Pytań

1. Wstęp do edycji.

2. Opis środowiska.

3. Edycja pytań.

4. Zmiana progów.

5. Rozszerzona edycja teł.

Edycja podstawowa
1. Edycja nazw graczy do 'Kto pierwszy, ten lepszy'.

Oto pierwsza, podstawowa modyfikacja.
Jeżeli chcemy zmienić lub dodać nowe imiona graczy, którzy rywalizują z nami w konkurencji 'Kto pierwszy, ten lepszy' wystarczy nam najprostszy edytor tekstowy.
Najpierw wchodzimy do folderu z grą i kierujemy się do folderu 'data'.Klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku 'players.pdm'. Wybieramy 'Otwórz za pomocą...'. I wybieramy nasz ulubiony edytor tekstowy. W moim przypadku jest to 'Notatnik'.Teraz, jeżeli chcemy usunąć jakiegoś gracza, po prostu usuwamy jego imię, a jeżeli chcemy dodać, dodajemy nową linię. Każdy gracz musi być wpisany w oddzielnej linii. Nie powinniśmy zostawiać pustych linii.Liczba imion graczy nie jest ograniczona jednak wypadałoby, aby było zawsze przynajmniej 10 imion.
Jeżeli wszystko ustawiliśmy sobie jak należy, możemy zapisać plik i cieszyć się nowymi towarzyszami w grze :)
2. Dodawanie nowych teł do gry.

Ta modyfikacja gry jest również banalnie prosta.
Tak jak poprzednio obieramy kierunek na folder główny gry. Tym razem jednak wybieramy folder 'bgs'.Jeżeli pojawimy się już w folderze 'bgs'. Obraz powinien nam się ukazać następujący:Mamy 6 kolejnych folderów. W każdym są tła dopasowane do różnych momentów w grze, a w 'exp' znajdują się nasi eksperci. W folderze 'ff' znajdują się tła, które gra wyświetla przy przedstawianiu wyników FF. Zaś w folderze 'menu' znajdują się tła, które pojawiają się gdy gracz nie prowadzi jeszcze rozgrywki. W reszcie folderów, kolejno, 'bgs1', 'bgs2', 'bgs3' znajdują się tła pojawiające się: podczas pytań 1-2, podczas pytań 3-7 i podczas pytań 8-12.Do każdego folderu możemy wrzucać dowolną ilość obrazów, o dowolnych rozmiarach i dowolnej nazwie. Niestety format już nie jest obojętny i każdy plik musi koniecznie posiadać końcóweczkę 'jpg'. Orginalnie w grze tła są akurat ponumerowane, ale to tylko po to by zachować odrobinę estetyczności.
3. Zmiana dźwięków.

Teraz nauczymy się w miare możliwości sterować dźwiękami. Jeżeli komuś się nie podoba pierwotne ustawienie oprawy dźwiękowej w grze to będzie mógł sobie co nieco pozmieniać wg swojego uznania.
Oczywiście zaczynamy od otworzenia folderu z grą w celu otwarcia znajdującego się w nim folderu 'snd'.Praktycznie wszystkie dźwięki, które się tam znajdują możemy zamienić na własne. Musimy tylko pamiętać, aby miały taki sam format jak orginalne pliki. Wydaje mi się, że są one w miare logicznie nazwane i nie muszę opisywać, który plik to jaki dźwięk. Zresztą jeśli ktoś nie jest pewien to zawsze może sobie go odsłuchać i porównać w grze.
Skupmy się jednak na dźwiękach z przedrostkami 'tlo_pyt', 'q_start', 'win', 'lost' i 'sel'. Każdy z nich ma jakieś tajemnicze liczby w swojej nazwie. Np. 'lost_3_4'. Pewnie niektórzy domyślają się, że ten dźwięk to dźwięk odtwarzany w momencie zaznaczenia złej odpowiedzi. W dodatku numerki najwyraźniej wskazują na to, że będzie on użyty dla pytań nr 3 i 4 czyli odpowiednio za 2000 i 5000 złotych.Ale ja mam swoją wizję. Zmieniam nazwę pliku z 'lost_3_4' na 'lost_3_4_5', a nazwę pliku 'lost_5_6' na 'lost_6'.Co się teraz stanie? Teraz w grze dźwięk, który odpowiadał za przegraną przy pytaniu nr 3 i 4 odpowiada również za przegraną przy pytaniu nr 5, a dźwięk odpowiedzialny za przegraną przy pytaniach 5 i 6 odpowiada już tylko za przegraną przy pytaniu nr 6.
Dla jasności dodam, że te specyficznie modyfikowalne dźwięki są również odporne na zmiane długości ich trwania, więc jeżeli orginalny dźwięk trwał 5 sekund, a nowy trwa 15 to gra się do tego dostosuje. Dotyczy to jednak tylko tych dźwięków z liczbami, cała reszta była wcielona do gry na sztywno i taki chwyt nie przejdzie(z wyłączeniem 'ambientów', bo to są tła i dla nich długość nie ma znaczenia).
No i chyba wszystko w temacie. Taki sam numer możemy wykręcić dźwiękom z przedrostkami, które wymieniłem wcześniej. Dokładnie na tej samej zasadzie.
Edytor Pytań
1. Wstęp do edycji.

Otwórzmy najpierw intersującą nas aplikację.Powinno pojawić się okienko, w którym podajemy swój kod i klikamy 'Loguj'.Dalej pojawi nam się takie oto okno:Tak jak w większości programów, w lewym, górnym rogu mamy menu 'Plik'. Otwieramy je i widzimy pare opcji do wyboru.
Tu chyba wszystko jest jasne. Tymczasem, my, zajmiemy się otwieraniem istniejącej bazy pytań. Klikamy więc na 'Otwórz plik'.Teraz wybieramy sobie intersującą nas bazę. Ja wybieram orginalną bazę z gry.
2. Opis środowiska.

Po otwarciu bazy pytań naszym oczom ukaże się mniej-więcej taki obraz:Zapoznam Was teraz ze środowiskiem programu.
 • Skrajnie na lewo widzimy spis kategorii pytań. Obok nazwy każdej kategorii, w nawiasie, mamy liczbę pytań znajdujących się w danej kategorii. Kategorii jest 17. Pierwsza to kategoria FF, a reszta to kategorie pytań, które występują w grze. Normalnie powinno ich być 12 (500 zł - 1 000 000 zł), ale program daje nam możliwość ustawienia ilości progów w grze. Możemy wedle życzenia zdefiniować ich liczbę na 1, 2, 3, 4... aż po 16. O tym jak to zrobić dowiemy się niedługo.
 • Duża lista znajdująca się na środku, na dole, to lista pytań znajdujących się w wybranej kategorii.
 • W lewym, dolnym rogu zaś, znajduje się pole tekstowe, w którym zawarte są dodatkowe informacje o bazie, które wypełnia jej autor.
 • Z prawej strony, na górze, widzimy narzędzia do wyszukiwania pytań. Wpisujemy interesującą nas frazę, która znajduje się w pytaniu i klikamy 'Znajdź'. Jeżeli program znalazł daną frazę, ale nie w tym pytaniu, które nas interesuje klikamy 'Znajdź następny'.
  Jeżeli chcemy wyszukiwać tylko w kategorii, w której się znajdujemy zaznaczamy 'Tylko w tej stawce'.
  Uwaga: Program szuka kolejno od kategorii nr 1, do kategorii nr 16. Kategoria FF jest przeszukiwana na końcu.
 • Zaraz poniżej, niemal na środku, widzimy pola odpowiadające za treść pytania i odpowiedzi. Numery 1, 2, 3 i 4 odpowiadają kolejno odpowiedziom A, B, C i D lub, jeżeli dodajemy pytanie FF to odpowiadają prawidłowej kolejności odpowiedzi. Pole nr 1, z zielonym tłem, to poprawna odpowiedź. Kolejność podania reszty, błędnych, odpowiedzi nie ma znaczenia(z wyjątkiem pytań FF), gdyż w grze i tak wszystkie odpowiedzi są za każdym razem mieszane.
 • Jeżeli znajdujemy się w kategorii FF pokazuje się również mała konrolka z liczbą milisekund(1000 milisekund = 1 sekunda). Jest to średni czas w jakim gracz powinien ułożyć poprawną kolejność danego pytania.
 • Niżej znajduje się podgląd pytania, bądź odpowiedzi, w zależności od tego co aktualnie edytujemy. Dzięki temu mamy orientację, jak dany element będzie prezentować się w grze.
 • 3. Edycja pytań.

  Przejdziemy teraz do właściwej edycji pytań.
  Zauważmy, że pola z pytaniem i odpowiedziami, po otwarciu bazy pytań dostały czerwone tło. Oznacza to, że jesteśmy w trybie edycji zaznaczonego pytania w liście poniżej. Możemy wybrać inne pytanie do edycji z tej listy. Jeżeli chcemy wyjść z trybu edycji klikamy 'Odznacz'. Spowoduje to odznaczenie danego pytania i wyjścia z trybu jego edycji. Tła kontrolek, które były czerwone znów staną się białe, a na liście pytań żadne pytanie nie będzie zaznaczone.  Nie zniknęła nam jednak treść pytania ani odpowiedzi. Możemy je wyczyścić klikając 'Wyczyść'. Teraz mammy czyste pola, które możemy wypełnić nowymi treściami i kliknąć 'Dodaj pytanie'. W ten sposób dodaliśmy nowe pytanie do danej kategorii(stawki). Program automatycznie przełączył nas na tryb edycji nowo dodanego pytania.  Pytanie możemy na powrót usunąć klikając przycisk 'Usuń pytanie' znajdujący się na dole.
  Możemy również zmieniać stawkę pytania. Chcąc np. przenieść pytanie z kategorii 500 zł do kategorii 1000 zł klikamy 'Zwiększ stawkę pytania'. Analogicznie robimy ze zmniejszeniem stawki. Jeżeli w kategorii FF zwiększymy stawkę to pytanie zostanie przeniesione do stawki nr 1(500 zł). Odwrotnie, zmniejszając stawkę pytania z kategorii nr 1 zostanie ono przeniesione do kategorii FF.
  4. Zmiana progów.

  Jak już wcześniej wspomniałem, Edyor Pytań daje nam możliwość edycji progów pytań w grze.
  Standardowo w grze jest 12 progów prowadzących nas do głównej wygranej - miliona złotych. Teraz, dzięki edytorowi główną wygraną nie musi być milion złotych, a do jej wygranej może prowadzić dowolna liczba od 1 do 16 progów.
  Oprócz ilości i nazw progów, edytować można również progi gwarantowane.

  Przejdzmy zatem do zakładki 'Progi pytań'.  Po lewo zaznaczamy ile progów ma wystąpić w grze. Ja otworzyłem bazę standardową, więc mam zaznaczone 12.
  Z prawej strony zaznaczamy, które progi wg nas powinny być progami gwarantowanymi.
  Po środku mamy 3 kolumny z opisami stawek. Pierwsza kolumna odpowiada za nazwy stawek wyświetlane w drzewku podczas gry.
  Druga kolumna to słowna nazwa stawki. Przydatne szczególnie przy kole 'Pytanie do eksperta'.
  Ostatnia z środkowych kolumn to wartość naszej wygranej, która pokazuje się po zrezygnowaniu z gry, bądź wygraniu gwarantowanej kwoty.
  Znajdująca się z prawej strony kolumna jest szczegółowo opisana w następnym podpunkcie.

  Wygląda na to, że w tej kwestii więcej do opowiadania nie ma. Po prostu trzeba trochę samemu popróbować.
  Ale jeszcze jedna uwaga: Edycja progów jest jeszcze w wersji beta i nie wszystko musi zadziałać poprawnie!
  5. Rozszerzona edycja teł.

  Kolumna znajdująca się skrajnie po prawej stronie to nazwy folderów, w których znajdują się obrazy, które będą wybrane jako tło dla pytania za daną kwotę.  Aby zmienić folder, w którym mają znajdować się dane tła, wystarczy stworzyć go w folderze bgs i wpisać jego nazwę w odpowiedniej rubryce.
  statystyka
  www.Gra-Milionerzy.pl - © Gra Milionerzy 2010